“Pe esecurile noastre ne cladim un nou succes, diferit si mai bun.”
 Havelock Ellis
 

Legal

Conditii de utilizare a website-ului

Bun venit in www.swissplan.biz!
 
1. Acord şi condiţii generale de utilizare a site-ului
1.1 Acesta este site-ul oficial al S.C. SwissPlan.biz S.R.L.. Prin prezentul acord între S.C. SwissPlan.biz S.R.L. („noi”, „ne”, „al nostru”) şi dumneavoastră, utilizator („utilizator”, „dumneavoastră", „vă”, „al dumneavoastră”) al website-ului www.swissplan.biz ("Site"), deţinut şi administrat de S.C. SwissPlan.biz S.R.L., vă daţi acordul asupra condiţiilor de utilizare a Site-ului.
 
1.2 Utilizând acest Site, vă angajaţi să respectaţi întru totul prevederile prezentului acord şi vă asumaţi pe deplin răspunderea pentru modul în care utilizaţi Site-ul. 
 
1.3 S.C. SwissPlan.biz S.R.L. îşi rezervă dreptul discreţionar de a modifica oricând oricare dintre sau toate prevederile prezentului acord. S.C. SwissPlan.biz S.R.L. vă va înştiinţa cu privire la modificările efectuate printr-un anunţ publicat pe Site, modificările intrând în vigoare o dată cu publicarea pe Site a respectivei notificări. Continuând să utilizaţi Site-ul după publicarea oricărui anunţ referitor la modificarea prevederilor din prezentul acord, acceptaţi implicit respectivele modificări.
 
1.4 Conţinutul acestui Site, precum şi serviciile prezentate în cadrul acestuia, sunt valabile numai pentru S.C. SwissPlan.biz S.R.L. şi sunt proprietatea sa exclusivă. Toate informaţiile de pe www.swissplan.biz sunt publicate exclusiv în scop informativ. S.C. SwissPlan.biz S.R.L. îşi rezervă dreptul discreţionar de a modifica atât conţinutul, cât şi structura Site-ului în orice moment şi fără vreo înştiinţare prealabilă.
 
1.5 De asemenea, S.C. SwissPlan.biz S.R.L. îşi rezervă dreptul discreţionar de a modifica, limita sau suspenda oricând orice configuraţie, conţinut sau funcţionalitate a Site-ului, precum şi orice condiţie referitoare la utilizarea Site-ului.
 
1.6 S.C. SwissPlan.biz S.R.L. îşi declină orice răspundere pentru conţinutul site-urilor la care www.swissplan.biz face trimitere, ca şi pentru politicile de confidenţialitate ale acestora. Vă rugăm să citiţi condiţiile de utilizare ale acestor site-uri.
 
Dacă nu consimţiţi să respectaţi prevederile din prezentul acord, vă rugăm să nu mai accesaţi www.swissplan.biz.
 
2. Utilizarea Site-ului
 
2.1 Dumneavoastră, ca vizitator al Site-ului, aveţi dreptul de a:
· naviga prin Site;
· reproduce, traduce sau folosi informaţiile de pe Site numai în scop personal şi numai dacă specificaţi în mod inechivoc sursa informaţiilor;
· copia sau tipări fragmente din conţinutul Site-ului, exclusiv în scop personal, fără a le comercializa în vreo formă şi în nici o circumstanţă;
· insera în conţinutul propriilor website-uri link-uri către acest Site dacă acestea vor fi inserate în site-uri comerciale sau publicitare, www.swissplan.biz se va deschide într-o fereastră nouă).
2.2 Nu aveţi dreptul de a modifica, publica, distribui, de a comercializa, facilita comercializarea sau exploata sub orice formă conţinutul Site-ului, total sau parţial, de a utiliza concepte, branduri sau denumiri cu copyright S.C. SwissPlan.biz S.R.L. © ori termeni derivaţi din acestea, referitoare la serviciile şi valorile noastre şi protejate de legislaţia română în vigoare privind drepturile de autor.
 
2.3 Aveţi dreptul de a vă folosi de conţinutul download-at de pe www.swissplan.biz exclusiv în scop personal; puteţi utiliza informaţiile obţinute de pe Site în alte scopuri numai după ce obţineţi acordul explicit al S.C. SwissPlan.biz S.R.L. în acest sens.
 
2.4 Nu aveţi nici un drept de proprietate asupra conţinutului downloadat de pe Site. De asemenea, nu aveţi dreptul să modificaţi conţinutul downloadat, să omiteţi sau să denaturaţi în vreun fel drepturile de proprietate intelectuală asupra acestuia.
 
2.5 Orice tentativă, de orice natură, de a modifica imagini şi/sau informaţii de pe Site, precum şi inserarea de link-uri către www.swissplan.biz fără acordul prealabil al S.C. SwissPlan.biz S.R.L., ne dă dreptul unilateral şi inechivoc de a face uz de toate prerogativele şi de a sesiza organele competente în vederea constatării şi sancţionării corespunzătoare a abaterilor de la prevederile prezentului acord.
 
3. Drepturile asupra conţinutului Site-ului
3.1 www.swissplan.biz este marcă înregistrată a S.C. SwissPlan.biz S.R.L.. Toate celelalte mărci menţionate pe Site aparţin proprietarilor respectivi.
 
3.2 Întregul conţinut publicat de S.C. SwissPlan.biz S.R.L. pe Site este protejat prin copyright şi de legislaţia în vigoare privind drepturile de proprietate intelectuală şi alte drepturi privind proprietatea şi este deţinut, controlat şi/sau autorizat de S.C. SwissPlan.biz S.R.L..
 
4. Excluderea garanţiilor şi limitarea răspunderii
4.1 Orice persoană fizică sau juridică care îşi bazează deciziile, acţiunile sau non-acţiunile pe informaţiile din acest Site îşi asumă toate eventualele riscuri sau pagube care ar putea deriva din utilizarea Site-ului.
 
4.2 Toate informaţiile, materialele download-abile, imaginile de pe Site sunt oferite ca atare, fără nici un fel de garanţii, implicite sau explicite, acestea incluzând, dar nelimitându-se la, garanţii de titlu, garanţii de vandabilitate sau adecvarea la un anumit scop, altele decât cele care nu pot fi excluse, restricţionate sau modificate conform legislaţiei române aplicabile acestui acord.
 
4.3 Nici S.C. SwissPlan.biz S.R.L., nici vreunul dintre partenerii, angajaţii, agenţii săi, terţii furnizori de conţinut sau instituţiile emitente de autorizări în folosul acesteia NU garantează că Site-ul nu va avea întreruperi în funcţionare sau că nu ar putea apărea erori, că utilizarea Site-ului va aduce rezultatele scontate ori că informaţiile de pe Site sau materialele ce se pot downloada sunt complete, sigure sau universal valabile. De asemenea, nu se garantează calitatea şi corectitudinea site-urilor către care www.swissplan.biz include linkuri.
 
4.4 S.C. SwissPlan.biz S.R.L. (sau oricare dintre fondatorii săi, sucursalele, reprezentanţii, angajaţii, agenţii, terţii furnizori de conţinut sau instituţiile emitente de autorizaţii ori directorii, funcţionarii, angajaţii sau agenţii acestora) nu se face răspunzătoare în nici o circumstanţă, incluzând, dar nelimitându-se la neglijenţă, pentru eventualele erori, inadvertenţe, omisiuni sau alte deficienţe, indiferent de cauza sau durata acestora, nici pentru eventualele pagube directe sau indirecte, întâmplătoare sau circumstanţiale, cauzate de utilizarea sau incapacitatea de utilizare a oricărui conţinut, informaţie sau material de pe Site, întârzieri în operare sau in transmitere, întreruperi în funcţionarea Site-ului, suspendarea acestuia, ştergeri de date, defecţiuni, virus informatic, întreruperea liniei de comunicare, modificarea configuraţiei, software-ului sau modalităţii de acces la Internet folosite de utilizator, furt, distrugere sau acces neautorizat.
 
4.5 S.C. SwissPlan.biz S.R.L. sau orice altă persoană fizică sau juridică implicată în editarea, publicarea, administrarea sau găzduirea acestui Site nu este în nici o circumstanţă pasibilă de plata unor despăgubiri pretinse pentru eventualele prejudicii, incluzând dar nelimitându-se la daune directe, indirecte, accidentale, circumstanţiale sau punitive, ce ar putea rezulta din utilizarea ori din incapacitatea de utilizare a acestui Site. Utilizatorul ia la cunoştinţă şi acceptă că dispoziţiile acestui alineat se aplică întregului conţinut al Site-ului.
 
5. Despăgubiri
Consimţiţi să apăraţi, să despăgubiţi şi să protejaţi S.C. SwissPlan.biz S.R.L. (precum şi pe oricare dintre fondatorii, sucursalele, reprezentanţii, angajaţii, agenţii săi, terţii furnizori de conţinut sau instituţiile emitente de autorizaţii, precum şi pe directorii, funcţionarii, angajaţii sau agenţii acestora) de orice pretenţii, obligaţii sau despăgubiri, inclusiv onorariul apărătorului în instanţa de judecată, taxele şi costurile judiciare ce derivă din utilizarea defectuoasă ori ilegală a Site-ului ori din încălcarea oricărei prevederi din prezentul acord. 
 
6. Confidenţialitate
6.1 S.C SWISSPLAN.BIZ S.R.L. nu va vinde, nu va închiria şi nu va oferi adresele de e-mail ori alte date personale ale clienţilor săi în schimbul altor informaţii.
 
6.2 În vederea unei colaborări operative şi eficiente, S.C. SwissPlan.biz S.R.L. le solicită clienţilor săi datele personale, adresa de e-mail, numerele de telefon şi alte date relevante pentru obiectul său de activitate şi care sunt necesare pe durata colaborării.
 
6.3 S.C. SwissPlan.biz S.R.L. se obligă să respecte informaţiile confidenţiale pe care le-aţi furnizat. Informaţiile dvs. personale, precum numele, adresa de e-mail, numerele de telefon sau alte date de contact, nu le dezvăluim nimanui. Ne rezervăm însă dreptul de a face publice date impersonale referitoare la Site, precum numărul vizitatorilor, durata medie a vizitelor pe Site etc.
 
6.4 Noi nu trimitem mesaje nesolicitate (spam). Dacă la un moment dat primiţi un e-mail de la noi, acesta se datorează faptului că, la un moment dat, dumneavoastră sau cineva care are acces la contul dumneavoastră de e-mail ne-a contactat. Puteţi alege oricând să nu mai primiţi mesaje din partea noastră accesând link-ul “Dezabonare” din partea inferioară a oricărui e-mail trimis de www.swissplan.biz. Dacă primiti un e-mail din partea echipei SWISSPLAN.BIZ ca urmare a unei întrebări, sugestii, reclamaţii sau observaţii pe care ne-aţi adresat-o, vă asigurăm că vom folosi adresa dumneavoastră de e-mail exclusiv pentru a vă răspunde la respectivul mesaj.
 
6.5 Echipa SwissPlan.biz vă va folosi adresa IP pentru a diagnostica eventualele probleme ale serverului nostru şi pentru a administra în condiţii optime Site-ul. De asemenea, adresa dumneavoastră IP ar putea fi folosită pentru a colecta informaţii demografice de ordin general, referitoare la utilizatorii site-ului www.swissplan.biz şi la modul în care acesta este utilizat. S.C. SwissPlan.biz S.R.L. îşi rezervă dreptul de a colecta, utiliza şi distribui astfel de date în moduri care nu vă vizează individual şi care nu vă dezvăluie identitatea. De asemenea, S.C. SwissPlan.biz S.R.L. îşi rezervă dreptul de a divulga oricând orice materiale sau informaţii necesare pentru executarea unei legi, a unei directive sau a unei ordonante guvernamentale.
 
6.6 Orice schimbare a acestor reguli de confidenţialitate va fi comunicată pe site-ul www.swissplan.biz cu cel puţin 10 zile înainte de a intra în vigoare. Informaţiilor colectate înainte de implementarea schimbărilor li se aplică regulile de confidenţialitate valabile la data colectării.

6.7 SwissPlan.biz S.R.L. este inregistrata la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro) ca OPERATOR DE DATE cu caracter personal nr. 19917 / 05.05.2011.
 Crearea unui cont pe www.swissplan.biz si utilizarea informatiilor din cadrul www.swissplan.biz presupune consimtamantul dumneavoastra expres si neechivoc ca datele personale cerute la inregistrare si numarul dvs. de telefon sa intre in baza de date a SwissPlan.biz S.R.L., conform Legii 677/2001. La cererea dvs explicita, trimisa la adresa SwissPlan.biz S.R.L., Aleea Agigea nr. 4, Bloc 102A, Scara 2, Etaj 8, Ap 99, Sector 6, Bucuresti, SwissPlan.biz S.R.L. se obliga ca in termen de 15 zile sa actualizeze, sa stearga sau sa va informeze despre datele dvs personale.
 
Persoanele ale care folosesc serviciile site-ului www.swissplan.biz beneficiaza de toate drepturile conferite de legea nr. 677/2001:

- Dreptul de acces: dreptul de a obtine de la SwissPlan.biz S.R.L., la cerere si in mod gratuit, o data pe an, confirmarea faptului ca datele sale sunt sau nu prelucrate;
 
- Dreptul de interventie asupra datelor: dreptul de a obtine de la SwissPlan.biz S.R.L., la cerere si in mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor.
 
- Dreptul de opozitie: dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele sale personale sa fie prelucrate de SwissPlan.biz S.R.L., printr-o cerere scrisa.
 
- Dreptul de a se adresa justitiei: dreptul de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de Legea 677/2001 si care au fost incalcate.

Pentru toate cererile scrise comunicate catre SwissPlan.biz S.R.L. in temeiul Legii 677/2001, SwissPlan.biz S.R.L. va raspunde in 15 zile de la data primirii cererii.


Pe site-ul http://www.swissplan.biz utilizatorul este responsabil pentru toate activitatile care survin prin accesarea contului si parolei personale. Societatea SwissPlan.biz S.R.L. nu poate fi facuta responsabila pentru erorile survenite in urma neglijentei utilizatorului privind securitatea si confidentialitatea contului si parolei sale.
 Datele personale ale utilizatorului vor putea fi folosite de catre SwissPlan.biz S.R.L. numai in scopul declarat al acestui site. Informatiile din contul de inregistrare, precum si datele din formularul de comanda vor fi folosite pentru a trimite utilizatorului confirmarea comenzilor, informari despre eventualele promotii etc.
 Datele personale vor putea fi insa transmise autoritatilor in drept sa verifice tranzactiile comerciale sau altor autoritati in drept sa efectueze orice verificari justificate in baza legii, daca acest lucru va fi solicitat in conformitate cu legile in vigoare.
 
Pentru noi, echipa SwissPlan.Biz, este foarte importantă încrederea cu care ne onoraţi şi vă asigurăm că tratăm confidenţialitatea datelor dumneavoastră cu maximă seriozitate. Suntem nerăbdători să vă cunoaştem şi să dezvoltăm o relaţie îndelungată şi prosperă. Dacă aveţi observaţii, sugestii si/sau critici referitoare la politica noastră de confidenţialitate, vă rugăm să ni le comunicaţi la datele de contact din coloana stângă. Vă mulţumim anticipat pentru mesaje!
 
7. Securitate
7.1 Acest Site beneficiază de măsuri de securitate concepute să prevină pierderea, denaturarea sau abuzul de informaţii personale, acestea fiind gestionate în condiţii de maximă siguranţă şi confidenţialitate.
 
7.2 www.swissplan.biz NU:
·          permite nimănui să utilizeze datele personale ori datele de contact ale utilizatorilor săi în alte scopuri decât cele care vizează strict colaborarea dintre utilizatori şi S.C. SwissPlan.biz S.R.L.;
·          divulgă nimănui, în nici o circumstanţă exceptând situaţiile impuse de lege, informaţiile individuale, considerate confidenţiale, referitoare la utilizatori;
·          stimulează prin jocuri, concursuri, premii speciale sau alte activităţi de marketing divulgarea mai multor informaţii decât a celor strict necesare colaborării în condiţii optime dintre utilizatori şi S.C. SwissPlan.biz S.R.L..
 
8. Dezabonarea de la newsletter
Şi nouă ne displac la fel de mult ca şi dumneavoastră mesajele nesolicitate, astfel încât nu vrem sub nici o formă să încurajăm această practică. De aceea, veţi primi newsletter-e din partea www.swissplan.biz numai dacă vă veţi abona la acestea sau ne veţi trimite un e-mail în care să vă exprimaţi dorinţa de a primi aceste mesaje. Dacă la un moment dat nu veţi mai dori să primiţi newsletter-e din partea S.C. SwissPlan.biz S.R.L., vă rugăm să accesaţi link-ul “Dezabonare” din partea inferioară a oricărui e-mail trimis de www.swissplan.biz sau să ne trimiteţi un e-mail cu subiectul „Dezabonare”.
 
9. Comunicarea dintre utilizatori şi Site
9.1 Dacă doriţi să ne transmiteţi o întrebare, sugestie, propunere, observaţie, reclamaţie, critică, vă rugăm să ne contactaţi prin formularul de contact din coloana stângă. Dacă va fi necesar, vă vom contacta la adresa de e-mail pe care ne-aţi oferit-o.
 
9.2 Dacă aveţi întrebări referitoare la politica noastră de confidenţialitate, la utilizarea site-ului sau la colaborarea cu S.C. SwissPlan.biz S.R.L., vă rugăm să ne contactaţi la următoarele coordonate:

Tel. +40 21 4300 747

E-mail: office@swissplan.biz
Aleea Agigea nr.4, bl.102A, sc.B, ap.99, cod 061165, sector 6, Bucuresti
 
10. Încetarea acordului
S.C. SwissPlan.biz S.R.L. poate rezilia prezentul acord şi suspenda accesul dumneavoastră la Site oricând dacă se constată că încălcaţi oricare dintre prevederile prezentului acord sau vă comportaţi, în relaţia dumneavoastră cu echipa SWISSPLAN.BIZ sau cu angajaţii ori administratorii site-ului www.swissplan.biz într-un mod pe care S.C. SwissPlan.biz S.R.L. îl consideră discreţionar ca fiind inacceptabil.
 
11. Litigii
Prezentul acord, respectarea sa de către utilizatori, precum şi orice litigii ce ar putea apărea în legătură cu prevederile sale sunt reglementate de legislaţia română în vigoare. În eventualitatea în care între dumneavoastră, ca utilizator, şi site-ul www.swissplan.biz ar interveni vreun litigiu, acţiune în instanţă ori controversă legată de respectarea prevederilor prezentului Acord, consimţiţi să răspundeţi oricărei dintre şi tuturor cererilor legale ale oricărei jurisdicţii sau instanţe judecătoreşti de pe teritoriul României. 
 
12. Dispoziţii generale
12.1 Prezentul acord impune obligaţiile şi garantează exercitarea drepturilor prevăzute în beneficiul S.C. SwissPlan.biz S.R.L. şi al succesorilor, administratorilor ori al mandatarilor săi. S.C. SwissPlan.biz S.R.L. poate delega toate sau oricare dintre drepturile şi obligaţiile prezentului Acord, fără obligaţia de a va înştiinţa în prealabil.
 
12.2 Toate prevederile de mai sus, împreună cu regulile stabilite de S.C. SwissPlan.biz S.R.L. şi publicate pe www.swissplan.biz, fac parte integrantă din cuprinsul prezentului acord. În cazul în care părţile îşi încalcă obligaţiile, neexercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligaţiei respective nu înseamnă că a renunţat la acest drept.

S.C. SwissPlan.biz S.R.L.
Nr.ord.Reg.Com/anul: J40/21346/19.12.2006
CUI: RO 20061851
Sediul: Aleea Agigea 4, Bloc 102A, Sc. 2, Et. 8. Ap 99. Sector 6, Bucuresti, Romania
Cont bancar:  RO83BTRLRONCRT0PA1548501
Banca: Banca Transilvania
Sucursala Militari
Capital social: 200 RON
e-mail:  office@swissplan.biz

Ştiri şi comunicate

27.06.2024

"Harold și Creionul Fermecat" fac magie la cinema

Cum ar fi ca tot ce desenezi să devină realitate? Fascinant și înfricoșător deopotrivă, ....

citeşte mai mult
04.06.2024

Cum se câștigă trofeul SuperBlog după 11 ani de "antrenament"

"N-am reușit să obțin acest trofeu mai devreme pentru că mi-a luat ceva timp să ....

citeşte mai mult
05.04.2024

Peste 60 de bloggeri concurează în a 28-a competiție SuperBlog

"Content is king", zic specialiștii în marketing și comunicare online. Și nu doar ....

citeşte mai mult
14.03.2024

"Garfield" își face intrarea în cinema din 17 mai 2024, dublat și subtitrat în limba română

Cinefili felinofili, avem vești despre povești miaunești: pe 17 mai 2024 se lansează pe ....

citeşte mai mult

arhivă ştiri categorii ştiri

Formular contact